Piątek, 22-09-2023
agrolajt.pl - logo menu

Zróżnicowanie zagrożenia ASF w zależności od wielkości stad. “Większe hodowle są bardziej narażone”

Edytowano: 09-09-2021 10:59:04

fot. Adrian Grycuk/Wikipedia/(CC BY-SA 3.0 PL)

agrolajt.pl - Zróżnicowanie zagrożenia ASF w zależności od wielkości stad. “Większe hodowle są bardziej narażone”

 

- Walka z ASF powinna polegać nie na koncentracji hodowli świń, lecz na jej rozproszeniu - twierdzą europosłowie Zbigniew Kuźmiuk oraz Krzysztof Jurgiel w piśmie do unijnych komisarzy. Europosłowie są zdania, że to większe hodowle są bardziej narażone na ASF i dlatego poziom wymagań bioasekuracji powinien uwzględniać zróżnicowanie ryzyka zakażenia. 

Do komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego wystosowane zostało pismo od europosłów Zbigniewa Kuźmiuka oraz Krzysztofa Jurgiela z prośbą o “wydanie wytycznych dla służb weterynaryjnych dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. 

- Obserwujemy zróżnicowanie zagrożenia ASF w zależności od wielkości stad w gospodarstwach. Według danych KE za lata 2014 - 2020 odsetek przypadków ASF w gospodarstwach o najmniejszych stadach, 1-9 sztuk, wynosił 0,3 %, w gospodarstwach 10-99 sztuk 1,6%, natomiast w gospodarstwach powyżej 1000 sztuk - aż 3,8 %. Patrząc na wielkość strat w postaci liczby świń poddanych ubojowi w zakażonych gospodarstwach w tym okresie lat 2014-2020 - w gospodarstwach 1-9 sztuk było niespełna 10 tys. ubitych zwierząt, w gospodarstwach 10-99 szt. - ok. 36 tys., natomiast w gospodarstwach powyżej 1000 sztuk - prawie 1,1 miliona sztuk - wskazano w piśmie. 

Sytuacja w Polsce nie była inna - 0,2% zakażeń w gospodarstwach 1 - 9 sztuk, 0,3 % zakażeń w gospodarstwach 10-99 sztuk i aż 3,1 % zakażeń w gospodarstwach powyżej 1000 sztuk.

 

“Ryzyko zakażenia ASF jest tym większe im większe stada w gospodarstwach”

 

- Dane jasno pokazują, że ryzyko zakażenia ASF jest tym większe im większe stada w gospodarstwach. Jest to oczywiste, bo w wielkich gospodarstwach hodowlanych, przy największej nawet bioasekuracji jest tak wiele kontaktów zewnętrznych (transport zwierząt i pasz, pracownicy, służby weterynaryjne itp.) natomiast w małych gospodarstwach i niewielkich stadach obsługą zwierząt zajmuje się najczęściej sam rolnik i kontakty zewnętrzne są znikome, przez co ryzyko zakażenia spada. Spada ono tym bardziej gdy małe hodowle prowadzą zazwyczaj zamknięty cykl produkcji, gdzie zwierzęta są własnego chowu a pasze z własnego gospodarstwa. Te okoliczności wskazują, że walka z ASF powinna polegać nie na koncentracji hodowli świń, lecz na jej rozproszeniu. Oczywiście wszystkie gospodarstwa powinny przestrzegać wymogów bioasekuracji, ale poziom wymagań powinien też uwzględniać zróżnicowanie ryzyka zakażenia - napisali Zbigniew Kuźmiuk oraz Krzysztof Jurgiel. 

Europosłowie, powołując się na reguły bioasekuracji na poziomie unijnym określone w Rozporządzeniu wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r., zauważyli, że nie zawierają one rozróżnienia, które należy zastosować w przypadku wielkich hodowli, a które w przypadku niewielkich sad w małych gospodarstwach. 

- Oczywiście logika wskazuje, że niektóre z tych wymogów dotyczą tylko dużych gospodarstw, które na przykład zatrudniają pracowników czy też są obsługiwane przez zewnętrznych usługodawców. Obserwuje się jednak, że w praktyce służby weterynaryjne z ostrożności wymogi te interpretują bardzo rygorystycznie i stawiają warunki w małych gospodarstwa i hodowlach niemożliwe do spełnienia. W konsekwencji małe gospodarstwa nie mogąc sprostać wysokim wymaganiom weterynaryjnym, zaprzestają hodowli, liczba tych gospodarstw gwałtownie spada, a hodowla koncentruje się w największych gospodarstwach, co ma negatywny wpływ na zrównoważenie produkcji rolniczej, na bezpieczeństwo żywnościowe, a poza tym coraz większa koncentracja chowu świń to coraz większe ryzyko rozprzestrzeniania się ASF - wskazują europosłowie. 

 

Potrzebna prawidłowa interpretacja i wsparcie małych gospodarstw 

 

Europosłowie w piśmie poprosili komisarz Kyriakides o wskazanie prawidłowej interpretacji przepisów dla służb weterynaryjnych, tak by wiadomo było, “co może być złagodzone w odniesieniu do małych gospodarstw, uwzględniając mniejsze ryzyko zakażenia, tak by były one w stanie sprostać wymogom bioasekuracji i kontynuować działalność hodowlaną”. Komisarz Wojciechowski został zapytany przez posłów, czy istnieje możliwość wsparcia małych gospodarstw (utrzymujących nie więcej niż 100 sztuk świń) ze środków WPR. 

 

Źródło: KRIR
 

Dodaj komentarz

huntly.pl

Nasza strona korzysta z plików cookies, aby dowiedzieć się więcej przejdź do strony Regulamin i polityka prywatności

Akceptuję